Home - OVERVIEW MUSIC PJM - E-mail PJM - Disclaimer

 DISCLAIMER


 

 

PeterJohanMartens.nl controleert en actualiseert de informatie op zijn websites regelmatig. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen de gegevens tussen die periodes in veranderen.

 

PeterJohanMartens.nl is niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie. Hetzelfde geldt ook voor websites waar hyperlinks naar doorverwijzen.

 

PeterJohanMartens.nl. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites die door een dergelijke verbinding bereikt worden. De links moeten beschouwd worden als tips voor informatiebronnen op internet. De gebruikte merknamen zijn eigendom van de merkeigenaar, gebruik is alleen toegestaan met inachtneming van auteurs- en merkenrecht.

 

Verder behoud PeterJohanMartens.nl  het recht voor de verstrekte informatie te veranderen of aan te vullen. Inhoud en opbouw van deze website is auteursrechtelijk beschermd.

 

Het kopiëren van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten, tekstgedeeltes of beeldmateriaal, vereist PeterJohanMartens.nl.  voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Opmerking


Het zonder toestemming van de rechthebbende gebruiken en/of dupliceren van materiaal

 waarop copyright rust, kan een inbreuk zijn op auteursrechtwetgeving in Nederland en/of andere landen/regio's.

Materiaal waarop copyright rust omvat, maar is niet beperkt tot, software, documentatie, grafische afbeeldingen, songteksten, foto's, illustraties, animaties, film- en videoclips, en geluid en muziek

(ook als deze met MP3 is gecodeerd). Overtreding van Nederlandsese en internationale auteursrechtwetgeving kan leiden tot zware civiele en/of strafrechtelijke straffen.

 


2015 ©  by  PeterJohanMartens.NL  All rights reserved 

  Updated:13-01-2017  Time: 12:38:54  PJM  MUSIC